Refra » Puskurisäiliöt

Puskurisäiliöt

Puskurisäiliöt ovat yksi vesijäähdytysjärjestelmien pääkomponenteista, ja niitä käytetään usein lisätilavuuden tuottamiseen, vakaan lämpötilan ja korkeamman virtauksen varmistamiseen lämmitys- ja jäähdytysasetuksissa. Tällaiset vesijärjestelmät ovat yleistymässä kaupan ja teollisuuden järjestelmissä kustannustehokkuuden ja lisäenergian talteenottovaihtoehtojen vuoksi. Lisäämällä puskurisäiliön jäähdytys- tai lämmitysjärjestelmään, voit jatkuvasti ylläpitää tarvittavaa nestemäärää ja näin välttää teknisiä haasteita. Refra valmistaa kylmän ja kuuman veden puskurisäiliöitä ja voi toimittaa ne joko yksittäin tai yhdessä muiden jäähdytysyksiköiden kanssa. Asiakas voi myös valita lisäominaisuuksia, kuten lämmöntalteenoton.