Refra » Jäähdyttimet

Jäähdyttimet

Jäähdyttimiä käytetään monissa eri tarkoituksissa, joissa jäähdytettyä nestettä kierrätetään rakennuksen tai tilan läpi ylimääräisen lämmön poistamiseksi ja sen jälkeen nesteen siirtämiseksi takaisin jäähdytettyyn nestesilmukkaan. Useimmiten tällaisia jäähdytinyksiköitä käytetään kaupan- ja teollisuuden aloilla yksittäisten laitteiden vakioksi säädetyn lämpötilan ylläpitämiseksi tai koko rakennuksen ilmastointiin.

Toimintaperiaatteesta ja lämmöntuotannosta riippuen jäähdyttimet voidaan jakaa ilmajäähdytteisiin, nestejäähdytteisiin ja lauhduttimettomiin malleihin. Nestejäähdytteiset jäähdyttimet sijaitsevat yleensä sisätiloissa ja niissä käytetään jäähdytystorneja tai kuivajäähdyttimiä, kun taas ilmajäähdytteiset jäähdyttimet asennetaan ulos, koska ne käyttävät hyväkseen ulkoilman lämpötilaa. Lauhduttimeton jäähdytin asennetaan siten, että höyrystin ja kompressori tulee sisätiloihin, kun taas kaukoilmajäähdytteinen lauhdutin asennetaan ulos. Tämä kahteen eri paikkaan tehtävä asennustapa on tyypillinen lauhduttimettomissa jäähdytysprojekteissa.

Jäähdyttimiä löytyy useita eri malleja johtuen erilaisista lämpötila- ja projektivaatimuksista. Tämän vuoksi jäähdytinjärjestelmät eroavat toisistaan kokonsa ja rakenteensa puolesta. Refra valmistaa useita ainutlaatuisia ja täysin asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä jäähdytinmalleja.

VIHREÄT RATKAISUT | Ympäristön saastumisen vähentämiseksi Refra on kehittänyt ja tuonut markkinoille nykyaikaisia propaanijäähdyttimiä. Kaikki jäähdyttimet voidaan valmistaa käyttämällä luonnollisia kylmäaineita, kuten R290 tai R1270.

Ilmajäähdytteiset jäähdyttimet

Nestejäähdytteiset jäähdyttimet

Lauhduttimeton jäähdytin

Lämpöpumput

Vapaa jäähdytys