Refra » LIUOS JÄÄHDYTTIMET

LIUOS JÄÄHDYTTIMET

Liuosjäähdytin on jäähdytyslaite, joka käyttää prosessissaan ilmaa lämpötilan säätämiseen. Liuosjäähdyttimet voidaan ohjelmoida toimimaan ympäri vuoden myös matalissa lämpötiloissa. Näitä järjestelmiä nähdään usein tietojenkäsittelykeskuksissa tai muissa kaupallisissa ja institutionaalisissa rakennuksissa, joissa ylimääräinen lämpö on poistettava. Kuivajäähdyttimien valinnan etuja ovat helppo asennus ja alhaiset käyttökustannukset.